Herstel na machtsmisbruik

Vrijmaken van wat verborgen is geraakt

‹ naar overzicht

Seksueel, lichamelijk en geestelijk geweld zijn zeer indringende ervaringen. Ze raken je in je ziel en hebben grote gevolgen op alle gebieden van je leven en in alle lagen van je bestaan.

Machtsmisbruik in je jeugd is van grote invloed op de ontwikkeling van je  identiteit, sociale contacten en  je verhouding tot volwassenen. Je ervaart (doods) angst, je verliest de macht, je verliest je kind-zijn en je voelt je hopeloos en machteloos. De gevolgen gaan in je lijf zitten, hebben invloed op je brein en mentale gestel.

Seksueel misbruik is bovendien zeer ingrijpend voor je seksuele ontwikkeling. Wanneer je als kind geconfronteerd  wordt met de seksualiteit van een volwassene, raakt je eigen seksuele ontwikkeling verstoord. De gevolgen van de paradoxale combinatie van een schokkende ervaring die verbonden is met seksualiteit, is complex.

Je raakt innerlijk verdeeld

Een van de grootste gevolgen is dat je eigen innerlijke structuur veranderd.  Je raakt ven binnen verdeeld:  je past je snel aan en bent vooral gericht op het naar de zin maken voor de ander.  Je verliest het contact met je gevoelens, je weet vaak niet wat je zelf graag wil en je hebt  moeite met het aangeven van je grenzen. Je bent onvoldoende in staat om je volledige potentieel in te zetten.

Het leven stroomt niet meer door je lijf

Het leven kost je hierdoor regelmatig te veel energie en je kunt last hebben van (onverklaarbare) lichamelijke klachten, depressieve gevoelens . Een burn-out ligt op de loer.

De innerlijke verdeeldheid zorgt er voor dat je blijvend op zoek bent naar waar je jezelf verloren bent.

Weer heel worden

Een belangrijk onderdeel van herstel is  je innerlijke verdeeldheid opheffen.  Wat wil zeggen: bewust worden van overtuigingen en gevoelens  waarvan je denkt dat ze van jezelf zijn, maar die in  wezen van de dader zijn.  Overtuigingen en gevoelens die je geïnternaliseerd hebt en je belemmeren om vrijuit te leven

Herstellen van seksueel, lichamelijk en geestelijk geweld betekend de weg vrij maken voor wat al aanwezig is, en diep verborgen is geraakt. Weer contact maken met je gevoelens en behoeftes om ruimte te creëren voor ontplooiing van je volledige potentieel.

Ervarend leren met psychodrama

Psychodrama  is een diepgaande manier van leren. Verwerking van machtsmisbruik (seksueel, lichamelijk en psychisch geweld) vraagt om heling op zielsniveau.

zelfbewuster te coachen met meer effect.