Effectief en vitaal in je werk

‹ naar overzicht aanbod

Persoonlijk leiderschap. Dat betekent zelfbewust inhoud en vorm geven aan je werk en leven. Op een manier die past bij jou.

In coaching leer je zelfverzekerd omgaan met wat er op je pad komt en haal je het beste in jezelf naar boven. Met je coachvraag als leidraad reflecteer je op jouw manier van werken en handelen. En wat hiervan het effect is op jezelf en de mensen om je heen. Je ontwikkelt tools om vrijer en effectiever te handelen.

Versterk je jouw persoonlijk leiderschap, dan maak je keuzes vanuit jezelf. In verbinding met de mensen om je heen en in de organisatie waarin je werkt.

Ons instrument daarbij is psychodrama: een ervaringsgerichte methode waarin je doet, denkt, voelt én onderzoekt. Omdat je niet alleen rationeel analyseert, maar inzichten ook daadwerkelijk ervaart, leer je op een dieper niveau. Nieuwe interventies die daaruit ontstaan zijn krachtig en effectief. Juist omdat ze vanuit jezelf komen. Jij handelt authentiek.

Loop je vast in je werk? Ga je weer aan de slag na een burn-out? Of ben je op zoek naar een nieuwe baan? Juist dan is pro-actief denken en handelen vanuit jezelf essentieel. Om stevig én met veerkracht op jouw eigen weg te blijven. Of om die opnieuw te vinden.

Ben je benieuwd wat coaching kan doen voor jou? Mail of bel ons gerust, dan vertellen we je meer.

Voor wie?

Coaching is zinvol voor jou als je:

  • Zelf meer richting en sturing wilt geven aan je werk (en leven)
  • Je persoonlijke effectiviteit wilt vergroten
  • Je potentieel verder wilt ontplooien
  • Gemakkelijker om wilt gaan met veranderingen

Wat levert het je op?

  • Je bent je bewust van je drijfveren, verlangens en kwaliteiten
  • Je hebt handvatten om van hieruit te werken en te leven
  • Je gaat adequaat om met je valkuilen en belemmerende overtuigingen
  • Je bent vrijer en effectiever in je handelen
  • Je hebt plezier in je werk en voelt je vitaal

Individueel of in een groep?

We coachen mensen individueel en in kleine groepen.

Groep

Een groep komt één keer in de drie weken een dagdeel bij elkaar. In de groep werkt iedereen aan zijn eigen coachvraag. Elke deelnemer heeft een actieve bijdrage in de uitwerking van elkaars coachvragen. Hierdoor is het leerrendement voor iedereen hoog.

Individueel

Het aantal afspraken is afhankelijk van je vraag. Een coachtraject bestaat meestal uit 6 à 7 gesprekken.

Ervaringen Coaching - Effectief en vitaal in je werk

Esther Honselaar, zelfstandig ondernemer en coach

“De coachgroep Effectief en vitaal in je werk heeft mij, door het werken in het hier en nu, meer doen beseffen dat gevoel niet liegt en voor mij de beste graadmeter is. Op een afstand naar mijzelf kijken heeft tot nieuwe interessante inzichten geleid. Ik heb beter inzicht in het effect van mijn gedrag, kan beter loslaten, meer ruimte voor mezelf creëren en beter op de ‘driver’s seat’ blijven.”

Bas Spekreijse, coach en adviseur duurzame inzetbaarheid

“De coachgroep Effectief en vitaal in je werk heeft mij op een goede manier ‘gedwongen’ te rade te gaan bij mijzelf over wat ik op dit moment echt belangrijk vind. Heeft mij meer leren vertrouwen op mijn eigen ingevingen en laten voelen en zien dat ik zelf het heft in handen kan nemen.”

Rogier van Luxemburg, VNG, beleidsmedewerker

“Samen met Gerard heb ik mijn loopbaanvraag onderzocht. We hebben gekeken naar mijn sterke en zwakke punten en mijn interesses. Bij Gerard kon ik alles kwijt, hij luistert aandachtig en stelt op de juiste momenten de juiste vragen. Kortom, Gerard is zeer plezierig in de omgang en gaf mij de veiligheid om ook over privézaken te praten.”