Kijk op coaching

De Rolwissel

We kennen allemaal momenten in onze relaties waarop we reageren vanuit een soort automatisme. Situaties waarin we ons teveel laten leiden door onze emo... lees meer ›

Wat is psychodrama

Psychodrama is een methode. Een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij je een individuele leervraag uitwerkt in een levensecht spel. Psychodrama ... lees meer ›