Coaching supervisie

Wat biedt het jou als coach?

‹ naar overzicht

Waarom zou je als coach in supervisie gaan? Wat is supervisie? Hoe werkt het? En wat levert het je op?

Wat is supervisie?

Supervisie is een methode voor opleiden en professionalisering van professionals in relatiegerichte beroepen. Voor wie het doelgericht hanteren van interacties tussen mensen erg belangrijk is. Psychosociaal werkers, (vak)therapeuten en counselors zijn hier een voorbeeld van. In deze beroepen is de relatie tussen de professional en zijn klant van significante invloed op het succes van de begeleiding.

Coaching supervisie: voor wie?

Coaching supervisie is specifiek voor coaches en consultants die werkzaam zijn als zelfstandig functionerende professionals. Binnen organisaties of daarbuiten. In loondienst of als ZZP’.

Een vrije ruimte voor reflectie

Coaching supervisie is vooral gericht op de verdere ontwikkeling van jezelf als instrument én op het inzetten van je volledige potentieel. Jouw leerdoelen staan centraal. Aan de hand van je eigen leervragen onderzoek je wat het effect is van jouw handelen als coach. Hierbij kan het zowel gaan over vragen die voortkomen uit je directe contact met je coachee als over context-gerelateerde vragen.

Supervisie is een vorm van ervaringsgericht, toekomstgericht en transformationeel leren.

Leren van binnenuit

Leren van je eigen werkervaringen is een cyclisch leerproces, waarin je van binnenuit leert en een eigen antwoord vindt op je leervragen. Reflecteren is hier een belangrijk onderdeel van. In supervisie reflecteer je op alle lagen van je persoonlijkheid. Op je gedrag, vaardigheden, kwaliteiten, overtuigingen, identiteit, persoonlijke waarden en drijfveren. Op wie je bent als persoon, in je rol als coach en in de context waarin je werkt. Integratie van denken, voelen en handelen staat centraal. In supervisie kom je tot nieuwe inzichten en handelingsalternatieven. Deze probeer je uit in je eigen beroepspraktijk, wat weer nieuwe ervaringen oplevert.

Jouw professioneel handelen en je persoonlijke ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Coaching supervisie ontwikkel je beide.

Coaching supervisie draagt bij aan:

  • Het vergroten van de kwaliteit van je dienstverlening
  • Je welzijn en vitaliteit als coach

Individueel of in een kleine groep

Coaching supervisie kan individueel en in kleine groepen van drie tot vijf personen. Een supervisietraject bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten verspreid over een aantal maanden.

Meerwaarde van supervisie in een kleine groep

In groepssupervisie ben je actief betrokken bij de uitwerking van elkaars leervragen. Hierdoor is het leerrendement in elke bijeenkomst voor iedereen hoog. Deelnemers zetten hun eigen expertise en deskundigheid in en zijn daardoor minder afhankelijk van de supervisor. Dit in tegenstelling tot een individueel supervisietraject. In een groep is vaak veel herkenning, erkenning en steun wat bijdraagt aan een rijk leerklimaat.

In coaching supervisie leer je persoonlijker en diepgaander dan in een intervisiegroep

Hoe werkt het bij De vrije Vloer?

In Coaching supervisie werken wij met de methode psychodrama. Hiermee leer je op een ervaringsgerichte manier van je werkervaringen. Dit versterkt het leren van binnenuit.


Wil je weten wat Coaching supervisie concreet kan betekenen voor jouw ontwikkeling als coach? En ben je benieuwd naar onze werkwijze? Hier vertellen we je er alles over.

________________________________________