Onze kijk op begeleiden en professionele groei

‹ naar overzicht

Begeleiding bij herstel van machtsmisbruik (seksueel, lichamelijk en psychisch geweld) vraagt om een procesgerichte aanpak op alle lagen van de persoonlijkheid en om heling op zielsniveau.

Hiervoor is het belangrijk dat je begeleidt vanuit je ziel (kern), in nabijheid met je cliënt en daarbij de grenzen van je rol niet overschrijdt. Blijft staan wanneer het moeilijk wordt en verschillende rollen kunt innemen.

Aanwezig zijn op zielsniveau

Wanneer je aanwezig ben op zielsniveau, begeleid je vanuit gelijkwaardigheid, met liefde, respect en zonder oordeel. Je vertrouwt op je ervaring, (geïntegreerde) kennis en eigen weten. Je handelt authentiek, vanuit je volledige potentieel en eigen creativiteit. Je hebt vertrouwen in de potentie, eigen weten, zelf oplossend vermogen en creativiteit van je cliënt.

Dit is de basis voor een werkelijke ontmoeting, waarin de cliënt met jou in vertrouwen naar de diepere lagen in zichzelf kan gaan. Naar de onverwerkte pijn en de oorsprong van de patronen die belemmerend werken om vrij te kunnen leven.

Begeleiden in nabijheid

Het is belangrijk dat je cliënt in jouw nabijheid zichzelf kan ontvouwen en zijn gevoelens kan leren benoemen, conflicten kan aangaan en kan experimenteren met nieuw gedrag. Als je de diepte in gaat en de cliënt komt bij afschuwelijke beelden en diepe pijn en verdriet, dan is er maar een ding wat je te doen hebt: blijven en niet weggaan. Als medemens kun je met je eigen gevoelens aanwezig zijn en als begeleider blijf je met aandacht bij je cliënt. Dat gaat heel goed samen.

Rolvastheid

In je rol als begeleider moet je betrouwbaar zijn. Zodra je deze rol en de kaders daarvan verlaat, ontstaat er vermenging die het misbruik herhaalt in plaats van stopt.

Verschillende rollen kunnen vervullen

De weg naar herstel bestaat uit verschillende fasen. In elke fase staat een andere rol op de voorgrond. In het begin ben je vooral deskundige die kennis van zaken heeft en informatie geeft over de schade en de gevolgen daarvan. In de tweede fase ben je de therapeut die de cliënt helpt om wat van binnen is naar buiten te brengen. In de fase waarin de catharsis plaatsvindt ben je meer ondersteuner en in de fase van integratie coach je de cliënt in het ontwikkelen van zijn eigenheid. Je wordt raadsman/vrouw in de laatste fase waarin het gaat over betekenisgeving.

Professionele ontwikkeling

Begeleiden vanuit je kern (ziel) is geen status quo, eindpunt of doel op zich. Het is een proces van groeiend bewustzijn. Een voortgaand transformatieproces dat je steeds dichter brengt bij wie jij in essentie bent als mens en begeleider. Hiervoor hebben we als begeleiders ons eigen persoonlijke werk te doen: afmaken van wat nog niet af is uit je geschiedenis, helen van oude pijn, doorbreken van patronen die je belemmeren in je eigen leven en in je werk.

Hoe groter je zelfbewustzijn hoe krachtiger je bent als instrument

Je kunt je steeds fijner afstemmen op wat er leeft in jezelf én in de cliënt. Dit geeft helderheid in wat er tussen jou en je cliënt gebeurt. Je voelt dan nog zuiverder aan wat er in de ander leeft, omdat je eigen gevoelens, behoeften en belemmerende gedachten niet onbewust doorspelen. Je hebt scherper wat jouw rol en functie is in het systeem en patroon waarin je cliënt steeds vastloopt. Je kunt hier bewuster mee omgaan en datgene doen wat je cliënt écht verder helpt.

Je overstijgt de instrumenten, technieken, modellen en werkvormen die je inzet. Je wordt meester in je vak.

Wil je meer weten over onze visie? Hoe deze concreet vorm krijgt in onze begeleiding en nascholing? Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.