Begeleiden bij herstel na machtsmisbruik

‹ naar overzicht aanbod

Dit tweede deel staat in het teken van losweken, in beweging brengen en doorbreken van ineffectieve patronen.

Bewust worden van je overtuigingen en gevoelens waarvan je denkt dat ze van jezelf zijn, maar die in wezen van een ander (de dader) zijn. Daarnaast besteden we aandacht aan de specifieke gevolgen van seksueel misbruik.

Voor wie?

Coaches, psychosociaal therapeuten, counsellors en drama therapeuten.

Wat levert het je op?

  • Je begrijpt de specifieke schade van seksueel misbruik
  • Je creëert leerervaringen die beklijven
  • Tool om te werken met belemmerende gedachten en gevoelens
  • Inspiratie, plezier en verrijking

Inhoud

  • Geschade intimiteit en seksualiteit
  • Belemmerende gedachten en gevoelens
  • Afscheid van de dader/bezetter
  • Actief slachtofferschap
  • Sociale effecten, familie en relaties

Wat gaan we doen?

We gaan op dezelfde manier aan de slag als in Dee1 1.

Voorwaarden

Je hebt Deel 1 gevolgd.

Vervolg

Na deze zes dagen kun je deelnemen aan Herstel na machtsmisbruik Deel 3.