Psychodrama in begeleide intervisie

‹ naar overzicht aanbod

Werken met psychodrama in begeleide intervisie. Dat is op een speelse, verdiepende en actiegerichte manier begeleiden. Leer op jouw eigen manier werken met psychodrama en ontwikkel je creativiteit.

Werken met psychodrama in begeleide intervisie

Zowel in begeleide intervisie (groepssupervisie) als in psychodrama worden individuele leervragen uitgewerkt in een kleine groep. De fases in groepssupervisie en de structuur van een psychodrama sluiten naadloos op elkaar aan.

Met psychodrama onderzoekt de inbrenger zijn leervraag in een levensechte scene. De andere deelnemers hebben hierbij een actieve bijdrage. Bijvoorbeeld door het vervullen van rollen. De scene is een benadering van een daadwerkelijke situatie en laat zien wat er bij de supervisant van binnen of in relatie met anderen speelt.

Met psychodrama als instrument leert de supervisant – samen met de ander – alles over zichzelf.

Deze ervaringsgerichte manier van leren werkt zo krachtig omdat de supervisant doet, reflecteert, nieuwe inzichten daadwerkelijk ervaart en ook kan experimenteren met nieuw gedrag. Psychodrama versterkt het leerproces van binnenuit. De supervisant komt sneller tot de kern, bij zijn gevoel en onbewuste kennis. Nieuwe interventies die daaruit ontstaan zijn krachtig en effectief.

Hoe leer je werken met psychodrama in begeleide intervisie? Door met psychodrama jezelf verder te ontwikkelen.

De wisselwerking tussen jouw professioneel handelen en je persoonlijke ontwikkeling loopt als rode draad door dit leertraject. Werk jij zelfbewust en vanuit je kern, dan werk je als begeleider onbevangen en vrij. Je voelt zuiverder aan wat er in de ander leeft, zonder dat je eigen gevoelens, behoeften en belemmerende gedachten hier onbewust in doorspelen. Er ontstaat ruimte voor je intuïtie en je eigen manier van werken met psychodrama.

Dit leertraject bestaat uit zes bijeenkomsten van een dag, verspreid over vier maanden. Wil je weten hoe dit traject jou verder brengt als begeleider/supervisor? Dat vertellen we je graag.

Voor wie?

Elke supervisor die (meer) ervaringsgericht wil werken in begeleide intervisie/ groepssupervisie. Dit leertraject is interessant voor jou als je:

 • Jouw manier van werken wilt verrijken
 • Met je supervisanten sneller tot de kern wilt komen
 • Jezelf als supervisor verder wilt ontwikkelen

Wat levert het je op?

 • Je creëert leerervaringen die beklijven
 • Je werkt met meer verdieping
 • Je werkt op je eigen manier met psychodrama

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met concrete voorbeelden en leervragen uit jullie eigen intervisie en supervisie-praktijk. Je gaat op een ervaringsgerichte manier groepssupervisie geven. Je oefent met verschillende psychodrama-technieken die je hierbij kunnen helpen. Daarnaast krijgen ook je eigen leervragen omtrent je professioneel handelen een plek. Naast veel oefenen en ervaren is er ruimte voor reflectie en theoretische onderbouwing.

We besteden aandacht aan:

 • Innerlijk waarnemen, waarnemen van de ander en waarnemen in interactie
 • Ontwikkelen van een intern feedbacksysteem
 • Supervisor als regisseur: leiden en volgen, overdracht en tegenoverdracht
 • Werken met stiltes en metaforen
 • Systemisch kijken en werken
 • Werken met groepsdynamiek
 • Werken met sub-personen

Aan de slag in je eigen beroepspraktijk

Je experimenteert in je eigen tempo met het inzetten van psychodrama in je eigen praktijk. Leervragen die hieruit voortkomen krijgen een plek in de bijeenkomsten.

Voorwaarden

Je werkt in de praktijk als begeleider van intervisiegroepen of als supervisor. Daarnaast heb je de drie dagen: Leren en werken met psychodrama gevolgd of je op een andere manier bekwaamd in het werken met psychodrama.