Traumaseksualiteit

‹ naar overzicht aanbod

In deel 2 besteden we specifieke aandacht aan de gevolgen van seksueel misbruik en het in beweging brengen en doorbreken van ineffectieve patronen.

Bewust worden van je overtuigingen en gevoelens waarvan je denkt dat ze van jezelf zijn, maar die in wezen van een ander (de dader) zijn.

Voor wie?

Psychosociaal begeleiders: coaches, therapeuten, counsellors, psychologen, pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Wat levert het je op?

  • Je begrijpt de specifieke schade van seksueel misbruik
  • Je herkent de signalen en maakt deze bespreekbaar
  • Je kunt effectief omgaan met moeilijk te doorbreken gedragspatronen
  • Handvatten om te werken met belemmerende gedachten en gevoelens
  • Je creëert leerervaringen die beklijven
  • Inspiratie, plezier en verrijking

Wat gaan we doen?

We gaan op dezelfde manier aan de slag als in Dee1 1.

Voorwaarden

Je hebt Deel 1 gevolgd.

Vervolg

Na deze zes dagen kun je deelnemen aan deel 3 Integratie en betekenis geven.

Wil je meer weten? Bel of mail ons, dan sturen we je het volledige opleidingsprogramma. .