Begeleiden bij herstel na machtsmisbruik

Van innerlijke verdeeldheid naar heelheid

‹ naar overzicht

Wanneer je als kind opgroeit in een omgeving die je behoeften en verlangens onvoldoende of niet ziet, niet erkent, niet accepteert, negeert, bestraft of zelfs misbruikt, raak je innerlijk verdeeld.

Traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld pesten, seksueel, lichamelijk en geestelijk geweld raken je in je ziel. Ze hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van je identiteit.

Leven vanuit innerlijke verdeeldheid

Wanneer je innerlijk verdeeld bent, heb je te weinig zelfvertrouwen. Je past je vooral aan of duldt juist geen tegenspraak. Uiten van je gevoelens en zeggen wat jij het liefste wilt, is moeilijk. Op tijd aangeven van je grenzen is lastig omdat je ze niet meer goed voelt.

Hierdoor ben je onvoldoende in staat om je volledige potentieel in te zetten. Het dagelijkse leven kost je regelmatig te veel energie. En je kunt last hebben van (onverklaarbare) lichamelijke klachten.

Innerlijke verdeeldheid ligt vaak als kernthema onder de begeleidingsvraag en heeft een belangrijke rol in het ontstaan van een burn-out.

Master Opleiding

In de Opleiding: Begeleiden bij herstel na machtsmisbruik leer je mensen begeleiden bij het opheffen van deze verdeeldheid. Zodat zij daadwerkelijk de regie over hun eigen leven terug krijgen. En hun volledige potentieel kunnen inzetten. Je leert op een diepgaande manier werken en draagt zo bij aan duurzame verandering.

Wil je meer weten? Bel of mail ons, we gaan graag met je in gesprek.