Kijk op coaching

Rolwissel

Rolwissel is een speelse techniek die je goed kunt gebruiken voor het creëren van beweging in een niet effectief reactiepatroon. De rolwissel biedt de... lees meer ›

De Rolwissel

We kennen allemaal momenten in onze relaties waarop we reageren vanuit een soort automatisme. Situaties waarin we ons teveel laten leiden door onze emo... lees meer ›

Wat is psychodrama

Psychodrama is een methode. Een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij je een individuele leervraag uitwerkt in een levensecht spel. Psychodrama ... lees meer ›

Herstel na machtsmisbruik

Seksueel, lichamelijk en geestelijk geweld zijn zeer indringende ervaringen. Ze raken je in je ziel en hebben grote gevolgen op alle gebieden van je le... lees meer ›