De Tussentijd

je misbruikervaring is op de achtergrond
De Tussentijd is de periode tussen je eerste misbruikervaring en het moment waarop je ziet wat de gevolgen daarvan zijn in je dagelijks leven.
Seksueel misbruik verdwijnt vaak naar de achtergrond.

Bij veel mensen gaat de misbruikervaring in de jeugd naar de achtergrond. Vaak zijn mensen zich bewust van wat hen is overkomen. Ze nemen de ervaring mee als een gegeven in hun leven, praten er nauwelijks of niet over, bagatelliseren het en dragen het geheim in eenzaamheid met zich mee. Sommige mensen leven met het gevoel dat ze vroeger misbruikt zijn, maar hebben geen of vage beelden. Bij anderen is het misbruik helemaal naar het onderbewuste verdwenen.

In alle situaties verspreidt de schade en de gevolgen daarvan, zich als een olievlek over alle aspecten van het dagelijks leven. Zonder dat mensen zich hier bewust van zijn.

Wat gebeurt er in de Tussentijd?

In de tussentijd spelen er drie bewegingen in jezelf: krachten die tegen elkaar inwerken.

1. De helende kracht

Deze kracht wil de wonden van het misbruik helen en een positieve wending geven aan je leven. Het is je referentiepunt, origineel, spontaan en onbevangen. Het zoekt naar helderheid, zuiverheid en echtheid. Het is het deel in je dat oneerlijkheid, schijnheiligheid en onwaarheid waarneemt, niet kan verdragen en het in de schijnwerpers wil zetten.

Vaak zet je deze kracht ook in ten dienste van anderen. Veel mensen gaan werken in verzorgende, agogische en therapeutische beroepen. Anderen nemen het op voor de sociaal zwakkeren in de samenleving, zetten zich in voor idealistische doeleinden of strijden tegen allerlei vormen van onrecht.

2. De herhalende kracht

Deze innerlijke kracht brengt je steeds weer in situaties waarin de schade van het misbruik zich herhaalt. Onbewust creëer je situaties waarin delen van het (seksueel) misbruik zich opnieuw voordoen. En doe je een poging om een andere wending te geven aan de pijnlijke ervaring. Dit lukt meestal niet, waardoor je de herhaling van het misbruik over jezelf afroept. In deze herhalingen voel je opnieuw de schade en kun je je bewust worden van je eigen gedrag.

3. De ontkennende kracht

Deze beweging helpt je om de niet te verdragen waarheid eronder te houden en te overleven. Herinneringen, herhaling, verwarring, eenzaamheid en niet meer kunnen beschikken over elementaire bronnen van jezelf is onverdraaglijk. De pijn die dit met zich meebrengt is alleen te hanteren met verdovende middelen en vormen van verslaving.

Ontkenning helpt ook om datgene wat wel goed gaat in je leven, bijvoorbeeld studie, carrière, relatie en gezin, vol te houden. Je neemt geen tijd om stil te staan bij wat er eerder in je leven is gebeurd. Uit angst om het mooie dat je hebt ook te verliezen.

Je gaat er naar toe en er weer vanaf

Je gaat dus naar je misbruikervaring toe en er weer vanaf. Je ziet de schade en de gevolgen onder ogen om ze vervolgens weer te bagatelliseren of te ontkennen. Dit bewustwordingsproces gaat stapje voor stapje, waarin je steeds weer iets nieuws ontdekt. Van half bewustzijn kom je tot vol bewustzijn. De Tussentijd eindigt met een laatste gebeurtenis waarin je iets meemaakt, waardoor je er niet meer onderuit kunt. Er is plots een ervaring waarin een groot verdriet opkomt. Het is een gewaarwording die je als volwassene terugbrengt naar wat je is overkomen in je jeugd.

Met deze verbinding kan je verwerkingsproces beginnen. Onder ogen zien van wat je is gebeurd, is de eerste stap.

Hettie Nijhof

Misschien vind je dit ook interessant

Het eerste moment

de eerste seconde van seksueel misbruik is allesbepalend

Misschien vind je dit ook interessant

Onder ogen zien

van wat je is gebeurd, is de eerste stap op de weg naar herstel en een vrij leven.

De schade

is diepgaand en verstrekkend