Selecteer een pagina

Het Moment

De eerste seconde van seksueel misbruik is alles bepalend
Het eerste moment, de eerste seconde van seksueel misbruik is bepalend. Alles wat daarna gebeurt, verdiept de ervaring van dat eerste moment.

In enkele seconden vindt er een verschuiving plaats op alle gebieden van je leven en in alle lagen van je persoonlijkheid.

Er vinden vier indringende ervaringen direct na elkaar plaats.

1. Je raakt in shock

Je schrikt en ervaart angst. Je verstart, je adem stokt, je spieren trekken samen en verstijven. Dit begint al wanneer je de dreiging voelt dat er iets gaat gebeuren. De sfeer verandert en het gezicht van de dader verandert. De deur gaat bijvoorbeeld op slot. Je komt in een nieuwe situatie terecht, waarin andere woorden gebruikt worden of helemaal niets meer wordt gezegd.

Je wordt geconfronteerd met een seksueel opgewonden volwassene. Je ziet hoe dat eruitziet, ruikt en hoort de geluiden die daarbij horen. Je verliest je eigen wil en de macht over je eigen lichaam. Dit leidt tot verwarring, ontreddering en ontwrichting.

Je raakt in de macht van de dader en je wordt zijn eigendom. Je kunt je niet verdedigen. Je hebt geen nee meer.

Om te overleven verdeel je jezelf onbewust in twee delen. Een deel dat zich aanpast (meedoet) en een deel dat zich terugtrekt.

Het lijkt alsof je erbij bent omdat je gewoon kan handelen. Aan de ene kant wil je dat het stopt en aan de andere kant kun je lichamelijke sensaties en opwinding ervaren. Je raakt in dubbelheid van lust en onlust en van angst en nieuwsgierigheid.

2. Je wordt geconfronteerd met de seksualiteit van een volwassenen

In de shock gebeuren de seksuele handelingen. Je handelt in een situatie die je overvalt. Er ontstaat een ongelijke geforceerde seksuele verbinding met de dader, waarin je automatisch handelt.

De seksualiteit van de dader nestelt zich in je. Jij wordt het antwoord op zijn/haar seksuele behoeftes en vorm van seksualiteit. Al je zintuigen worden gevoelige sensoren en leggen alle details van deze ervaring vast.

Je eigen seksualiteit wordt wakker gemaakt en heeft geen plek. Jouw eigen seksuele ontwikkeling wordt onderbroken en van je afgenomen. Intimiteit raakt verward met seksualiteit. Je krijgt een verwrongen beeld van seks. Je hebt hierna geen mogelijkheid meer om later te refereren aan je eigen seksualiteit die van binnenuit komt.

Je eigen seksuele ontwikkeling raakt verstoord of stopt.

3. Je verliest je kind-zijn

In het moment is je kind-zijn afgelopen en verlies je je onbevangenheid. Je onschuld word je afgenomen. De dader ontkent dat je kind (dochter of zoon) bent en nog helemaal niet klaar bent voor seks. Je blijft alleen achter met vragen en iets waar je niet met leeftijdsgenoten over kan praten.

Je krijgt iets mee te dragen waar je met leeftijdgenoten niet over kunt praten.

4. Je voelt je hulpeloos en machteloos

In de angst, onveiligheid en onbeschermd zijn ontstaat een sterke behoefte aan iemand die ingrijpt. Doordat deze personen er vaak niet zijn ontstaat er in je leven een grote behoefte om gezien, erkend, gehoord en gered te worden.

Het geheim

Wat erin het misbruik is gebeurd wordt vaak omhuld door het geheim. Dit ontstaat meestal door dreigementen van de dader. Of je weet dat wat er gebeurde niet in orde was en dat je dat niet zomaar kunt vertellen. De ervaring wordt verpakt in een laag van schaamte en schuld. Het geheim zorgt ervoor dat je ervaring niet naar buiten kan, wat een verstikkend effect heeft en tot grote eenzaamheid leidt.

Het moment wordt de verloren seconde

De overdonderende en ingrijpende gebeurtenis wordt opgeslagen in je lichaam. Je lijf onthoudt alle details. De onverwerkte ervaring met alle gevoelens wordt in je lichaamsgeheugen bewaard. Het bepaalt onbewust je leven. Totdat je weer contact maakt met deze verloren seconde, en deze weer onderdeel kan worden van je leven.

Lees in de Tussentijd over wat er gebeurt tussen het eerste moment van misbruik en het moment waarop je ziet wat de gevolgen daarvan zijn voor je dagelijks leven.

Hettie Nijhof

Misschien vind je dit ook interessant

Workshop

Je vergroot je kennis over de schade van seksueel misbruik en hoe deze hersteld kan worden.

Misschien vind je dit ook interessant

De Tussentijd

De Tussentijd is de periode tussen je misbruikervaring(en) en het moment waarop je ziet wat de gevolgen daarvan zijn in je dagelijks leven.

Onder ogen zien

Stoppen met bagatelliseren, je verhaal serieus nemen en vertellen, het geheim doorbreken en voorbij je gevoelens van schuld en schaamte.