Selecteer een pagina

Chinese geneeswijze

Chinese geneeswijze om het zelfherstellend vermogen van je lichaam te activeren Je komt meer in contact met je lijf en gevoelens wat mentale onrust vermindert. Uitgangspunt Chinese Geneeswijze Als mens ben je meer dan een verzameling van botten, spieren, pezen en...

Wat is nodig voor herstel?

Wat is nodig voor herstel? voor het hervinden van je levensenergie? Een aanpak waarin herstel van de schade centraal staat en jij eigen regie hebt. Want hiermee pakken we de oorzaak van je klachten en problemen aan. En geven we je de macht terug die je in het misbruik...

Van overleven naar leven

Van overleven naar leven en een zin-en betekenisvol bestaan De weg naar herstel is de weg van overleven naar leven, naar een zin- en betekenisvol bestaan. Wanneer spreken we van seksueel misbruik? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld: ongewenste...

Gevolgen van de schade

Gevolgen van de schade zijn verstrekkend De gevolgen van de schade verspreiden zich als een olievlek over alle leefgebieden.  1. Gevolgen van de nog niet uitgedoofde shock en de verloren eigen macht Je leeft voornamelijk in je hoofd en bent het contact met je...

De Schade

De Schade is diepgaand  De schade ontstaat in het eerste moment van het misbruik, waarin vier indringende ervaringen direct na elkaar plaatsvinden: de shock, gedwongen seks, verlies van kind-zijn en het gemis van een getuige. 1. Schade door de shock Je splitst jezelf...