Traumaseksuologie

een methode voor herstel na seksueel misbruik

Traumaseksuologie beschrijft de schade van seksueel misbruik in de jeugd. De gevolgen daarvan en hoe deze hersteld kan worden.

Het is ook een methode voor begeleiding bij herstel, ontwikkeld door Peter John Schouten (2016).

Een aantal belangrijke uitgangspunten in het kort.

Het Moment

Het eerste moment van seksueel misbruik is bepalend. Er vinden in één seconde vier belangrijke ervaringen direct na elkaar plaats. Je raakt in shock, je wordt geconfronteerd met een seksueel opgewonden volwassene, je verliest je kind-zijn en je voelt je machteloos en hulpeloos. De ervaring sla je op in je lichaamsgeheugen en deze bepaald vervolgens onbewust je leven.

Eenmalig even erg?

Bij de schade van seksueel misbruik gaat het niet om hoe vaak je seksueel misbruikt bent. De schade vindt plaats in het eerste moment en alles wat daarna gebeurt verdiept de schade.

De schade en de gevolgen daarvan

De schade die ontstaat als gevolg van de vier ervaringen in het eerste moment is diepgaand. Deze dringt door tot de kern van de persoonlijkheid. De gevolgen van de schade worden zichtbaar in alle levensgebieden.

Je ziel (authenticiteit) blijft echter behouden. En wordt door het misbruik juist steviger en manifesteert zich in de nog bestaande mogelijkheden.

Psychische dwarslaesie

Machtsmisbruik veroorzaakt een emotionele verlamming: het bevriest je gevoelens en je verliest de macht over je leven. Er komt een splitsing (obstakel) tussen de oorsprong van je levenslust en van daaruit vrij kunnen leven. In het misbruik wordt je eigen innerlijke structuur aangetast. Je valt als het ware uiteen en de de dader nestelt zich als macht in jou. Als geïnternaliseerde vreemde neemt hij het beheer van je handelen over, zonder dat je je daar bewust van bent. Hierdoor kun je jezelf niet meer of maar gedeeltelijk als eigen uniek persoon, vrij ontwikkelen.

Wanneer je eigenschappen van de dader projecteert op anderen, verval je weer in de misbruik stand en raak je innerlijk verdeeld. Dit verlamt je persoonlijkheid en snoert je mond.

Traumaseksualiteit

Traumaseksualiteit ontstaat door de schokkende seksuele ervaring. Je eigen seksuele ontwikkeling raakt verstoord of stopt. Er ontstaat tweestrijd over je seksuele behoeftes, en je komt met chronische vragen rondom seksuele- en/of sekse-identiteit, te zitten. Deze tijdelijke identiteit kan een leven lang duren.

Actief slachtofferschap

Door herhalend gedrag dat voortkomt uit de schade, kom je steeds weer in (dezelfde) misbruiksituaties terecht. Bijvoorbeeld in verkeerde relaties of in conflict met autoriteiten. Je bent onmachtig om hier zelf een ander en adequaat antwoord op te vinden.

Het huis van herstel

In de weg naar herstel staat het oplossen (herstellen) van de schade centraal. Deze weg kent een aantal belangrijke fases: onder ogen zien van wat je is gebeurd, vergroten van inzicht over de schade die je hebt opgelopen. Stoppen met actief slachtofferschap en de dader uit je systeem werken. Helen van oude pijn, doorbreken van belemmerende gedachten/patronen en integreren van nieuw gedrag. Om uiteindelijk zin en betekenis te kunnen geven aan wat je is gebeurd.

Het huis van herstel kent voor iedere fase heldere modellen om mee te werken.

Misschien vind je dit ook interessant

Therapeutische begeleiding

bij herstel na seksueel misbruik.

Het Moment

de eerste seconde van seksueel misbruik is alles bepalend.

De Tussentijd

je misbruik ervaring sluimert op de achtergrond.