Selecteer een pagina

Voor herstel na seksueel misbruik

eigen regie en een gezond en betekenisvol leven

Herstel na seksueel misbruik is belangrijk om de regie over je leven terug te krijgen. En een gezond en betekenisvol leven te kunnen leiden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, intimidatie, aanranding en verkrachting is aan de orde van de dag. Vaak gebeurt het in een situatie die niet gelijkwaardig is, waarin je afhankelijk bent of je afhankelijk voelt van de ander. Er wordt misbruik gemaakt van positie, leeftijd- of machtsverschil.

Traumatische ervaring.

Seksueel misbruik is een zeer ingrijpende ervaring waar veel slachtoffers zich voor schamen. De meeste mensen bagatelliseren of ontkennen wat hen is overkomen. Hun ervaring verdwijnt naar de achtergrond. De schade verspreidt zich als een olievlek over alle leefgebieden. Zonder dat mensen zich hiervan bewust zijn.

Overleven heeft een hoge prijs

Veel mensen zijn in staat om een succesvol bestaan op te bouwen. Voor anderen is het moeilijker om hun leven vorm en inhoud te geven. Zij krijgen hun leven niet goed op de rit. Overleven met de schade van seksueel misbruik kost veel energie, omdat je niet je eigen leven leidt. Met alle gevolgen van dien.

Overleven knaagt van binnen en brengt allerlei klachten met zich mee.

Symptomen van onverwerkt misbruik

Wanneer je de schade van misbruik niet hersteld ontstaan er symptomen zoals bijvoorbeeld: (onverklaarbare) lichamelijke klachten, stemmingswisselingen, depressie, angst, dwang, verslaving, eetstoornis, stress, overgewicht, slaapproblemen, hoog gevoeligheid, burn-out. Terugkerende relatieproblemen en problemen met intimiteit en seksualiteit. Problemen met de opvoeding van de kinderen en conflicten met autoriteiten.

Begeleiding bij herstel

In begeleiding richten we ons dan ook primair op herstel van de schade die is ontstaan door de angst die je hebt ervaren, de macht die je bent verloren, de (te vroege) seks die je niet wilde, verlies van je kind-zijn, niet gezien zijn en door het dragen van een geheim

De gevolgen van deze schade ervaar je in alle aspecten van leven. Hier krijg je meer inzicht in en je doorbreekt de ineffectieve patronen die als gevolg van de schade zijn ontstaan. Begeleiding bij het hanteren en oplossen van symptomen/klachten, kan hierbij ondersteunend zijn. 

Nascholing

In mijn praktijk zie en hoor ik dat seksueel misbruik nog te vaak onbenoemd blijft in hulpverleningsrelaties. De link tussen klachten en (mogelijk) seksueel misbruik wordt vaak niet gelegd.

Symptomen worden vervolgens afzonderlijk aangepakt. Of er komt over het misbruik een classificatie uit de DSM te liggen, die behandeld wordt. De dieperliggende schade wordt met rust gelaten. Hierdoor blijven mensen, soms hun leven lang, van de ene naar de andere hulpverlener gaan. Op zoek naar het antwoord op de vraag waar ze zichzelf verloren zijn.

Daarom zet ik mij ook in om de kennis over de schade van seksueel misbruik en de gevolgen daarvan, te vergroten. Hiervoor geef ik een korte opleiding, workshops, of supervisie voor huisartsen en hulpverleners in de zorg, jeugdzorg, GGZ en complementaire zorg. Counsellors, coaches, psychologen en psychotherapeuten,

Wil je hier meer over weten? Bel of mail mij gerust.
Ik ga graag met je in gesprek.

Hettie Nijhof

Misschien vind je dit ook interessant

Workshops

Je vergroot je kennis over de schade van seksueel misbruik en hoe deze hersteld kan worden.

Misschien vind je dit ook interessant

Traumaseksuologie en Psychodrama

Is een in de praktijk bewezen krachtige en effectieve methodiek voor begeleiding bij herstel na seksueel misbruik.

Opleiding

In deze opleiding vergroot je jouw kennis en vaardigheden in het begeleiden bij herstel na seksueel misbruik.